Kvalitet

Våre kjerneverdier er - Kvalitet Nær Naturen -

Kvaliteten sikrer vi ved at det meste vi selger har vi skåret selv. Det betyr at vi har full kontroll på alt som skjer fra vi får kjøttet tilbake fra slakteriet, til du som kunde får det i hånden fra en av oss. Ekte håndtverk.

Hele sommeren har lammene gått på økologiske kulturbeiter. Vi bruker heller ikke kraftfôr i sluttfôringen. Det vil si at de er ute på engene og spiser gress og urter også den siste tiden før de slaktes. På denne måten få lammekjøttet en vesentlig sunnere fettsyresammensetning, med økt omega 3-innhold, i forhold til lam som er sluttforet på kraftfôr. Dette kommer i tillegg til den gevinsten det er å ikke måtte importere unødig soyabasert kraftfor.

Gammelnorsk spælsau lagrer fettet bl.a. intramuskulært, noe som gir et saftig kjøtt, og påvirker smaken. Drøvtyggere bryter proteinene i dietten helt ned, slik at kjøttet ikke tar smak av hva de spiser. Fettet derimot endrer smak og karakter ut fra hva sauen har spist. Når fettet lagres intramuskulært vil det påvirke vår opplevelse av smak.

De mer primitive/gamle rasene, som gammalnorsk spælsau, spiser mer urter, løv og bark enn de mer moderne sauene, som foretrekker gressarter. Dette gir et større inntak av blant annet eteriske oljer, som vil kunne påvirke smaken ytterligere.