Nær

Våre kjerneverdier er - Kvalitet Nær Naturen -

Nærheten til produktene våre får vi ved all håndtering av dyrene, og arbeidet med jorda på gården. Vi får god hjelp av venner og familie, men ellers er vi bare oss to, Kim og Grete. Vi kjenner alle sauene våre, alle har navn, og selvfølgelig sin egen personlighet. Det er svært viktig for oss at  lammene har hatt et fullverdig og godt liv, før de blir sendt til slakteriet. Det er også viktig for oss at behandlingen de får på slakteriet er profesjonell og human, med så lite lidelse som mulig.

Om sommeren beiter alle sauene i ravinedaler eller på kulturbeiter. Det gjør at vi kan ha tett oppfølging, og at vi kan se tidlig om noen blir syke eller mistrives. 

Om vinteren kan sauene selv velge om de vil være ute eller inne. Stort sett velger de å være ute om det ikke regner eller sludder, og de bryr seg ikke om de blir dekket av snø, så lenge den er tørr. 

Vi skjærer selv ned alt kjøttet vi produserer på gården, og vi lager pølser og speker fenalår og pinnekjøtt hjemme i Størhuset. Vi følger dermed prosessen fra før lammet blir født, til du får råvaren i hånda. Nærmere produksjonen kommer vi ikke.